Contact us by email jingrengedu@163.com
021-60192364

夏立营--帝国理工学院全球空间挑战赛...

2017.01.18

    全球空间挑战赛为帝国理工学院官方组织的夏立营活动,  是一项服务全世界最优秀学生的 夏校项目,为您提供来自

英美顶尖大学的学术指导,包含科学、商业和工程等多个方向的伦敦夏校活动,帮助学生提前模拟感受工业4.0时代在生活中的各个环节。

                         全球空间挑战赛-1.jpg

折页 1.jpg